متقاضی گرامی به سامانه ثبت نام اطلاعات افراد بیکار و جویای کار سازمان بهزیستی کشور خوش آمدید. این سامانه با همکاری کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور و سامانه جامع مهارت با هدف ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی توسعه یافته است.
برای شروع ثبت نام گزینه "ورود به ثبت نام" را انتخاب و اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نمایید.
سامانه Jobwo.ir
سامانه ثبت نام افراد بیکار و جویای کار سازمان بهزیستی 1401©
توسعه و پشتیبانی: آرکان پرداز