جهت ثبت نام در طرح اشتغال زایی افراد بیکار و جویای کار سازمان بهزیستی کشور لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید:
کاربر گرامی در صورتی که در سامانه ثبت نام و پیامک شماره پیگیری ثبت نام را دریافت کرده اید با تکمیل فرم ذیل اطلاعات ثبت نام خود را مشاهده نمایید.
سامانه Jobwo.ir
سامانه ثبت نام افراد بیکار و جویای کار سازمان بهزیستی 1401©
توسعه و پشتیبانی: آرکان پرداز